Return to Article Details ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดลำปางตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 Download Download PDF