Return to Article Details การออกแบบสัญลักษณ์ภาพสำหรับอินโฟกราฟิกเพื่อรับรู้ข้อมูลศิลปกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Download Download PDF